Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka

Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas (ar jo atstovas) gali kreiptis į įstaigos vadybininką, kuris organizuoja susitikimą su ginčų nagrinėjimo komisija.

Jei netenkina gydymo įstaigos atsakymas, pacientas ( ar jo atstovas) gali teikti skundą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai prie Sveikatos apsaugos ministerijos adresu :
A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, el.p.: vaspvt@vaspvt.gov.lt.

Pateikimo tvarkos aprašas yra įstaigos registratūroje.